Orotol® plus atsiurbimo įrangos dezinfekcija

Pristatymas: 2-4 d. d. Kategorija:
Susisiekti

Aprašymas

Preparatas Orotol® plus yra itin veiksmingas koncentratas odontologinių atsiurbimo įrenginių bei burnos skalavimo kriauklių dezinfekavimui, nemalonių kvapų pašalinimui, valymui ir priežiūrai vienu metu, be to, jis yra tinkamas visiems amalgamos separatoriams. Rinktiniai dezinfekavimo ir valymo komponentai neputoja ir užtikrina intensyvią, tačiau medžiagas bei aplinką tausojančią priežiūrą.

Sudėtis: 100 g Orotol® plus yra: 8,8 g 50 % dimetildioktilamonio chlorido, 1,2 g 50 % benzil-dimetildo-decilamonio chlorido, 5 – 15 g šarminių valymo komponentų, < 5 g kompleksinių, pagalbinių ir specialių putas naikinančių medžiagų.

Poveikio spektras: baktericidas, veikiantis tuberkuliozės lazdeles, fungicidas, ribotai virucidinis (apvalkalėtieji virusai, tokie kaip Vaccinia virusai, įsk. HBV, HCV, ŽIV1), bei neapvalkalėtieji virusai, tokie kaip Adeno virusai, Noro virusai). VAH sąrašas. Patikrintas pagal EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563 standartus.
1) Pagal RKI (Robert’o Koch’o instituto) rekomendacijas (Federalinis sveikatos t. 47, 62-66, 2004).

Naudojimo būdas: Orotol® plus naudojamas 2% koncentracijos. Atmatuokite, pavyzdžiui, 20 ml Orotol® plus specialia stikline (žyma atitinka 20 ml), supilkite į 1 litrą šalto vandens ir šį tirpalą prasiurbkite, naudodami OroCup arba rankiniu būdu su oro tarpais (daugiau apie tai rasite UAB Gristoma mokymuose apie odontologinės įrangos priežiūrą). Pagal VAH poveikio trukmė yra 5 minutės, TB 60 min (žr. lentelės DE). Rekomenduojame siurbimo įrenginį, priklausomai nuo jo apkrovimo, dezinfekuoti ir valyti su Orotol® plus vieną – du kartus per dieną – prieš pietų pertrauką ir pasibaigus procedūrai, jei naudojama vieną kartą – tik vakare, užbaigus procedūrą. Esant reikalui, su Orotol® plus dezinfekuokite ir išvalykite taip pat burnos skalavimo kriauklę. Kitas nuorodas taip pat rasite gaminio informaciniame lapelyje internete.

Nurodymai: Po chirurginės procedūros, prasiurbkite su pertrūkimais šalto vandens stiklinę. Į siurbimo įrenginį ir burnos skalavimo kriauklę nepilkite putojančių priemonių.

Pavojinga. Gali ėsdinti metalus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. PATEKUS I AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų atliekų surinkimo vietas.