MD 555 atsiurbimo sistemos valiklis

Pristatymas: 2-4 d. d. Kategorija:
Susisiekti

Aprašymas

MD 555 cleaner – tai neputojantis specialus valiklis odontologinei atsiurbimo sistemos įranga ir jos nutekamiesiems kanalams. MD 555 cleaner rekomenduojame esant problematiškam vandentiekio vandeniui pvz. labai kietas vanduo, sunkiai tirpios druskos ir pan. bei netinkamam nutekamųjų kanalų nuolydžiui. Taip pat MD 555 cleaner valiklį patartina naudoti, jeigu dirbama su sodasrove.

Reguliariai naudojamas valiklis MD 555 cleaner atsiurbimo įrangoje neleidžia susidaryti apnašoms. Išvengiama atsiurbimo sistemos užsikimšimų, susidarančių dėl mažai tirpių profilaktinių produktų, pavyzdžiui, kalcio karbonato pagrindu pagamintų profilaktinių miltelių ar smulkių grūdelių naudojimo, o jau esamas apnašų sluoksnis yra ištirpdomas. Dėl specialių veikliųjų ir pagalbinių medžiagų MD 555 cleaner valiklį ypač tinka naudoti įrenginiams su amalgamos pjovikliais.

Be to, MD 555 cleaner valiklį galima universaliai naudoti visur, kur reikia pašalinti kieto vandens paliekamas apnašas ant įrenginių paviršiaus (pvz., keraminių plytelių, spjaudyklių).

Sudėtis: MD 555 cleaner sudaro organinės rūgštys (15 – 30 %), fosforo rūgštys (15 – 30 %), neputojančios aktyviosios paviršiaus medžiagos (< 5 %) ir pagalbinės medžiagos vandeniniame tirpale.

Naudojimo būdas: 5 % koncentracijos MD 555 cleaner valiklį naudokite reguliariai, vieną – du kartus per savaitę (pvz., per pietų pertrauką), jeigu kietas vandentiekio vanduo arba jeigu naudojami profilaktinės priežiūros milteliai. Trumpiausias valiklio poveikio laikas yra 30 minučių, esant reikalui jį galima pailginti. Šiam tikslui į 50 ml MD 555 cleaner valiklio įpilkite vandens, kad gautumėte 1 l tirpalo ir susiurbkite tirpalą per vamzdelius naudodami OroCup arba rankiniu būdu su oro tarpais (daugiau apie tai rasite UAB Gristoma mokymuose apie odontologinės įrangos priežiūrą). 250 ml tirpalo įpilkite ir į spjaudyklę. Išvalytą įrenginį pasibaigus poveikio laikui praplaukite ne mažiau nei 1 l vandens. Probleminiais atvejais arba renovuojant stipriai biologinių medžiagų plėvele apsinešusias siurbimo sistemas (pastaruoju atveju pakaitomis reikia naudoti veiksmingus dezinfekantus, pvz., Orotol® plus arba Orotol® ultra), 10 % koncentracijos MD 555 cleaner valiklio tirpalą (į 100 ml MD 555 cleaner valiklio įpylus vandens, kad gautųsi 1 l tirpalo) reikia naudoti vieną – penkis kartus per savaitę. Optimalus poveikio laikas tokiais atvejais yra 1–2 val. 250 ml tirpalo įpilkite ir į spjaudyklę.

Nuorodos: panaudojus MD 555 cleaner valiklį arba Orotol® plus, arba Orotol® dezinfekantus ir pertraukų tarp naudojimo metu, siurbimo sistemas reikia kruopščiai praplauti dideliu kiekiu vandens. Atkreipkite dėmesį, kad valymo ir dezinfekavimo ciklų negalima atlikti tiesiogiai vieno paskui kitą.

Atsargiai. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų atliekų surinkimo vietas. negalima naudoti aliumininiams arba rūgštims jautriems paviršiams. MD 555 cleaner valiklio tirpalo negalima palikti veikti per naktį.

Gamintojas: Dürr Dental AG