Atnaujinta: 2018-10-15

Vertindami Jūsų privatumą ir Jūsų asmens duomenų apsaugą, šiame pranešime pateikiame informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

Jūsų asmens duomenų valdytojas
UAB Gristoma, juridinio asmens kodas 121358044, buveinės adresas Sakalų g. 18, Vilnius.

Renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys
Jums įsigyjant prekes bei naršant mūsų interneto svetainėje renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 1. Vardas;
 2. Pavardė;
 3. Pristatymo adresas;
 4. Elektroninio pašto adresas;
 5. Telefono numeris;
 6. Mokėjimų duomenys.
 7. Slapukų duomenys

Tikslai, kuriais tvarkome Jūsų asmens duomenis
Jūsų asmens duomenis tvarkome:

 1. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu;
 2. UAB Gristoma teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslu;
 3. Tikslu pateikti Jums informaciją apie UAB Gristoma prekes bei teikiamas paslaugas.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

 1. Jums įsigijus prekes iš UAB Gristoma Jūsų asmens duomenys saugomi iki sutarties įvykdymo dienos, o šiai pasibaigus ne ilgiau nei to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai nustatantys privalomus dokumentų archyvavimo ir saugojimo terminus;
 2. Tuo atveju, jeigu Jūs davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis jie bus tvarkomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

Jūsų teisės
Jūs turite teisę:

 1. Prašyti pateikti Jums informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 2. Prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs manote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 3. Prašyti sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio mes siekiame;
 5. Prašyti perkelti jūsų duomenis.
   

Savo teises galite įgyvendinti pateikdami mums rašytinį prašymą. Pranešimą galite pateikti bet kuriuo būdu žemiau pateiktais kontaktais, jei iš tokio prašymo ir su juo pateikiamų dokumentų galima nustatyti Jūsų tapatybę.

 • El. paštu: info@gristoma.lt
 • Telefonu: +37061621016
 • UAB Gristoma buveinės adresu: Sakalų g. 18, Vilnius.

Nepavykus išspręsti Jūsų klausimo su mumis, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.